Cuuphaa

Egaa dhaqaa, maqaa Abbaatii fi ilmaatti, kan hafuura qulqulluuttis isaan cuuphuudhaan saba hundumaa bartoota koo godhaa. Maat 28:19

Cuuphaan aangoo Yesuus kiristoositti of kennuu keenyaa agarsiisa. Akkasumas cubbuu keenyaaf jedhee du'uu isaa fi fayyina keenyaaf jedhee immoo du'aa ka'uu isaa kan agarsiisuudha.